• “Seksi i Dytë”

    • November 02, 2018 04:00

    Gratë, ashtu si edhe burrat, kanë energji por jo pa kufi. Ato si qenie tokësore kanë kufizime të njohura fizio-psikologjike. (Simone de Beauvoir)