• A mund të llogaritet seksi si ushtrim fizik?

    • November 05, 2018 16:00

    A e keni pyetur ndonjëherë veten se a djegë seksi aq shumë kalori ose a e rritë pulsin e zemrës mjaftueshëm sa për t’u llogaritur si ushtrim fizik? Fillimisht, seksi sigu...