• Imunizimi kundër gripit

    • October 06, 2018 07:00

    Gripi epidemik është sëmundje akute infektive e cila pas një inkubacioni prej disa orëve deri në dy ditë, fillon pa shenja prodromale, me fenomene intoksikacioni, dhembje koke,...