• 146 kandidatë testohen për prokurorë të Shtetit

    • November 18, 2018 19:00

    “Testi Kualifikues është një prej pjesëve të testimit, i cili ka në përbërje edhe testin me shkrim dhe intervistat, të cilat Këshilli Prokurorial i Kosovës i organizon sipas sta...