• Kjo është shtëpia më e bukur në Kosovë

    • December 03, 2018 09:31

    Mirëpo, sigurisht se edhe disa prej njerëzve të cilët nuk janë fytyra publike, fatmirësisht gëzojnë shtëpi të bukura. Kjo eshte e publikuar se fundi si nje nder shtepi...