• Skema Kombëtare e Pagesave me kartën SWITCH

    • November 27, 2018 13:00

    Krjimi i një skeme të përbashket ofron një sërë mundësish në bankat e nivelit të dytë dhe ndikon pozitivisht dhe kartmbajtësit dhe tregetare një pjese të së cilave po i rendisim...

  • KEK: Furnizimi me rrymë përgjegjësi 100% e KEDS-it

    • November 27, 2018 12:30

    Drejtuesit e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), kanë reaguar duke thënë se përgjegjësi për furnizim të konsumatorëve ka 100 për qind KEDS-i. Ata kanë thënë se privatiz...