• ATK për 19 vjet ka grumbulluar 5.8 miliardë euro

    • January 17, 2019 11:30

    Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) për 19 vite ka grumbulluar 5.8 miliardë euro dhe se është njëri prej institucioneve të rëndësishme të vend, i cili ka arritur të eliminojë...