• Policëve do t’u paguhen orët shtesë

    • October 02, 2018 13:00

    Ministri i Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi, ka propozuar që të bëhet pagesa e orëve shtesë për Policinë e Kosovës. Këtë propozim Gashi e paraqiti në mbledhjen e Qeveri...